top of page
  • Amalie

Hvordan bruke et CRM-system som et verktøy i salg?

Et CRM-system er utrolig viktig for en selger og systemet kan skape flere fordeler i forkant av et salg. Et CRM-system vil være med på å gi antall salg et lite boozt og gi selgerne mer kontroll over prospekter og potensielle salg. Et CRM-system kan være en god assistent for en selger, dersom det blir brukt riktig.


Hvilke fordeler kan et CRM-system gi en selger?

Alt samlet på et sted

Med et CRM-system kan en selger lagre all kundeinteraksjon, kontaktinformasjon, planlagte møter og salgsmuligheter på en plass.


Identifisere nye kunder Et CRM-system kan hjelpe selgerne med å identifisere potensielle kunder ved å analysere data som et CRM-system kan levere. Dette kan være besøk på nettsiden, hvem har åpnet e-poster fra e-post kampanjen som er sendt ut eller har noen lastet ned tilgjengelige ressurser fra hjemmesiden? Dette er med på å skape nye potensielle kunder for bedriften og selgerne får effektivt nye prospekter.


Prioritere kunder En CRM-løsning kan hjelpe selgerne med å prioritere kunder ut i fra informasjon lagret i systemet. Dette kan for eksempel være kjøpshistorikk eller interesser. Med å prioritere de riktige kundene på riktig tid kan selgerne bruke tiden sin mest mulig effektivt.


Prioritere tid Ikke bare kan et system hjelpe deg å prioritere kunder, det kan også hjelpe selgeren å prioritere tiden sin. Et CRM hjelper selgeren planlegge og prioritere daglige, ukentlige og månedlige oppgaver. CRM-systemet forteller deg når kundene skal følges opp og hjelper selgeren å kontakte de på riktig tidspunkt.


Automatisere prosessen Slik som flere andre avdelinger kan også selgerne automatisere sine prosesser. Kutt ned på tidkrevende og repeterende oppgaver. Et CRM-system lagrer blant annet produktinformasjon og priser så det er mer effektivt å sende ut et digitalt tilbud, du kan få påminnelser for oppfølgninger og møter og du kan enkelt generere rapporter.


Analyser data og vit hva kunden ønsker Med verdifull kundedata lagret i et CRM-system har selgerne en god oversikt over hva kundene ønsker. Her kan man for eksempel se på trender innenfor en viss bransje eller størrelse på bedrift. Når selgerne har informasjon fra flere ulike bransjer kan de lettere forstå ønskene og behovene til bedrifter innenfor de aktuelle bransjene. Selgerne kan i noen tilfeller også forutse problemer, basert på historikk som de finner i CRM-systemet. Med denne informasjonen i bakhånd kan de oppnå høyere kundetilfredshet og gjennomføre salg raskere.


Det er flere måter en selger kan bruke et CRM-system som et verktøy i salg og dette er bare noen utvalgte fordeler en selger kan oppleve med bruken av et system. Et CRM-system kan som du ser hjelpe en selger på flere områder, alt fra å prioritere tid til å automatisere tidkrevende oppgaver.


Comments


bottom of page