top of page
  • Amalie

Jobb mer effektivt sammen

Oppdatert: 24. mar. 2023

Hvor enkelt hadde det ikke vært om du enkelt kunne se en oversikt over hvor langt man er kommet i en ordre eller leveranse? Det å kunne se hvor langt i en prosess dine kollegaer eller andre avdelinger er kommet i eksempelvis en leveringsprosess gir økt effektivitet til bedriften. Fremfor at kommunikasjonen blir spredd på forskjellige plattformer kan man enkelt sjekke i en samlet oversikt i AIFlow.


Hold deg oppdatert

En av modulene i AIFlow som kan hjelpe deg er oppgavehåndtering. Her kan man opprette oppgaver for internt bruk eller man kan knytte en oppgave til et salg eller en ordre. Oppgavene kan være automatiserte - det vil si at oppgavene automatisk dukker opp på et kundekort når et salg blir signert. Oppgavene er da også tildelt en forhåndsvalgt person.


Kundekortet gir en enkel oversikt for alle brukere over oppgaver, både automatiserte og egne oppgaver opprett på den spesifikke kunden, for alle som har tilgang til dette. Istedenfor at du må spørre dine kollegaer hvor lang man er kommet i prosessen kan man enkelt sjekke status på kundekortet om oppgaven er påbegynt, pågående eller ferdig.


Dersom man ønsker et større overblikk og kontroll over alle oppgaver i systemet, finner du også en oversiktlig oversikt på dette i AIFlow. I denne oversikten kan du eksempelvis også filtrere ut på hvilke oppgaver som er tildelt hvilke brukere og når fristen på oppgaven er.


Bilde av oppgavehåndtering i AIFlow CRM

Oppgavehåndtering i AIFlow gir deg og dine kollegaer kontroll over nøkkeloppgaver knyttet til både salg og ordrer. Oppgavehåndtering forenkler samarbeidet og øker effektiviteten i bedriften. Du kan stole på at systemet holder oversikten og at ingenting blir glemt, slik at du alltid har kontroll.Bli varslet

En annen funksjon for å effektivisere arbeidet i AIFlow er notifikasjoner. Du kan blant annet motta varslinger når du blir tildelt en oppgave eller når et nytt salg blir vunnet.


Notifikasjoner kan også gjøre flyten i arbeidet som blir gjort lettere. AIFlow vil påminne deg om hendelser i kalenderen din - her kan du selv sette opp hvor lang tid i forkant du ønsker at AIFlow skal sende deg en varsling. AIFlow vil også varsle deg når en kontrakt går ut. Du slipper dermed å ha oversikt over dette selv, systemet gjør det for deg og du får mindre ting å tenke på.


For at du skal få jobbe på den måten som du foretrekker kan du velge hvordan du blir varslet og hva du ønsker varsling om. Eksempel på dette er at du ønsker et varsel i AIFlow når du blir tildelt en oppgave, men du ønsker en mail når en kontrakt utløper.


Med oppgaver og notifikasjoner kan du og dine kollegaer få en flyt i arbeidet. Gjennom bruk av oppgavehåndteringen i AIFlow er alle brukere hele veien informert om de ulike prosessene, både pågående og ferdige. Varslinger er også et fint samarbeidsmiddel som gjør at man slipper å være avhengig av å gi hverandre informasjon om ulike hendelser på tvers av forskjellige kommunikasjonsmiddel. Med AIFlow kan du stole på at systemet holder dere oppdatert, både på dine egne prosesser og dine kollegaers prosesser.Comments


bottom of page