top of page
  • Amalie

Hvordan kan ulike bransjer bruke et CRM-system?

Oppdatert: 9. jun. 2023

Et CRM-system brukes på forskjellige måter i forskjellige bransjer, og ulike bransjer vil oppnå unike fordeler ved å gå til anskaffelse av et CRM-system.

Det er likevel noen fellestrekk ved hvordan ulike bransjer kan bruke et CRM-system. Ett av disse er å samle all data på ett sted. I et CRM-system kan man for eksempel samle kontaktinformasjon, informasjon om samarbeidspartnere, leverandører, distributører, aktiviteter, fremtidsplaner, henvendelser og historikk. Hvilken informasjon som er viktig og som skal samles, varierer naturligvis en hel del avhengig av bransje og bedrifters unike behov. Det viktigste er å sikre at all data i bedriften samles på ett stedder alle involverte på teamet har enkel tilgang til nøkkelinformasjon.

En annen felles viktig egenskap med et CRM-system er sikkerheten ved å ha data lagret i et system, og på den måten sikrer at data ikke går tapt. Med data samlet i en skybasert løsning, er det også lettere for teammedlemmer å jobbe sammen, samtidig som at alle kan jobbe fra der man er.

I mange bransjer trenger man også å bruke et CRM-system til å holde oversikt over salgsprosesser. Systemet gir deg enkel oversikt over blant annet pågående salgsprosesser, utsendte tilbud og pipeline. Du får også oversikt over kjøpshistorikk, og du kan opprette rapporter og analyser basert på informasjon som systemet henter inn.


Ulike bransjer har ulike behov til CRM-system og -verktøy. Produksjonsselskaper kan for eksempel bruke et CRM-system til å holde oversikt over samarbeidspartnere, samtidig som de holder oversikt over pågående og fremtidige oppgaver.

En mediebedrift eller en markedsføringsbedrift kan bruke et CRM-system til å overvåke annonseinntekter og kampanjeresultater. De kan også analysere kundeatferd slik at de lettere kan tilpasse fremtidige strategier mot ønsket kundegruppe.

Alle bedrifter som har et kundeservice team, kan bruke et CRM-system til å holde oversikt over innkommende henvendelser. Systemet kan dermed forenkle og automatisere kommunikasjon med kundene. Systemet lagrer også kundens preferanser slik at bedriften kan levere førsteklasses kundeopplevelser som oppleves som skreddersydde for kunden.

Bygg- og anleggsbransjen kan bruke et CRM-system til å holde oversikt over prosjekter, hvilke andre leverandører som er involvert i prosjektet, hvilken fase prosjektet er i, og hvem i teamet som har ansvaret for prosjektet. De kan også lagre dokumenter og tegninger på kundekortet, og dermed ha alt tilgjengelig både på kontoret og på farten.

Designere og interiørdesignere kan også bruke et CRM-system til å holde oversikt over kommende, pågående og fullførte prosjekter. De kan enkelt få oversikt over oppgaver knyttet til de ulike prosjektene. De kan også bruke et CRM-system til å lagre dokumenter knyttet til kundene sine.

Dette er bare noen få eksempler på hvordan et utvalg av bransjer kan bruke et CRM-system, både likt og ulikt. Hvordan du og bedriften skal bruke et CRM-system, er opp til deg.

Comments


bottom of page