top of page
  • Amalie

Hva er verdi for deg?

Oppdatert: 24. mar. 2023

Med AIFlow ønsker vi å skape verdi for våre kunder. Hva hver av våre kunder definerer som verdi varierer fra kunde til kunde. Det kan være tid spart på automatiske prosesser eller følelsen av kontroll og oversikt i bedriften eller organisasjonen - så hva er verdi for nettopp deg?


Tidsbesparende

Hvor verdifull er din tid? Mangen bruker unødvendig tid i hverdagen på manuelle prosesser og ønsker en mer tidsbesparende hverdag. Med AIFlow sine automatiske løsninger forenkler vi din hverdag og sparer deg for unødvendig arbeid. Vi har automatisert alle stegene i kundereisen. Med AIFlow kan du jobbe smartere og enklere - uten å kaste bort tid på unødvendig lange prosesser.


Fleksibilitet

Verdi kan være både stort og lite, det kan eksempelvis være å tilbringe tid på hytten din. Det å kunne ha et arbeidsverktøy som du kan ta med deg hvor som helst - alt du trenger er tilgang til internett. Med et skybasert system som AIFlow kan du dermed jobbe fra hvor du ønsker uten problemer. Du kan være så fleksibel som du selv ønsker samtidig som du er tilgjengelig for dine kollegaer og du har alt du trenger til arbeidsdagen tilgjengelig digitalt.


Samle informasjon

For noen kan det være sikkerheten det er å ha all informasjon samlet på en plattform, som gir verdi. Med AIFlow har du muligheten til å enkelt søke opp kunder, kontaktinformasjon eller tidligere kontakter og dokumenter. All kundekontakt er systematisk og oversiktlig lagret på kundekortene.

På kundekortene finner du relevant mail-kommunikasjon - som du eller noen av dine kollegaer - har sendt til kunder og hva de har sendt til dere. Når all informasjon er lagret slik i systemet er det ikke noe problem dersom noen er utilgjengelig eller slutter, de andre i bedriften kan enkelt finne tilbake til denne informasjonen.


Enkelhet

Et brukervennlig og enkelt system har en stor verdi for mange av våre kunder. Et overkomplisert system med for mange funksjoner kan være frustrerende og vanskelig å forstå. AIFlow er derfor modulbasert og kan tilpasses din bedrift eller organisasjon og deres arbeidsmetoder. Dere velger selv hvor mange av modulene i systemet dere skal ta i bruk.


Du kan også tildele brukerne i AIFlow ulike roller. Du kan selv sette disse rollene og hva de har tilgang til. Det er ikke sikkert at alle brukerne trenger å ha tilgang til alt og da er er det bedre å fjerne disse funksjonene slik at det blir så brukervennlig som mulig.Miljø

For noen er verdien i AIFlow de miljømessige fordelene. Vi ønsker å gjøre en forskjell når det gjelder bærekraft for våre kunder, og bransjene de opererer i. Sammen med våre partnere bygger vi grønn teknologi for en ny digital arbeidsplass hvor blant annet miljø, kommunikasjon og oversikt er i fokus. Kundene våre reduserer sine Co2-utslipp gjennom redusert reisevirksomhet og bortfall av papir med et digitalt kundeoppfølgingssystem.


Det finnes flere ulike måter å finne verdien i et godt system. Uavhengig av hva verdien er for deg - er det viktigste for oss at AIFlow er med å skape den verdien.Comentários


bottom of page